منوی دسته بندی

فروشگاه موتوری هیوندا

هیوندای 021 برای اولین بار در کشور اقدام به واردات موتورهای ماشین هیوندا نموده که کلیه موتورهای موجود برای ماشین های هیوندای دارای برگ سبز گمرکی بوده و از مبادی قانونی وارد کشور شده تا مشتریان گرامی در اسرع وقت کارهای نقل و انتقال موتور به سند را به راحتی انجام دهند .